Flere forladte skibe fjernes fra Grand Harbour på Malta

26 forladte skibe fjernes fra Grand Harbour, Malta

Transport Malta fjerner snart de sidste 15 forladtenedsænkede og usødygtige skibe fra Grand Harbour på Malta.

11 skibe er allerede blevet fjernet fra havnen, og yderligere fem afventes at blive fjernet i de kommende dage.

Lokale har i årevis klaget over de forladte skibe omkring Palumbo værfterne og sidste år blev der indgivet en klage til ombudsmanden.

Efterfølgende udtalte ombudsmanden at det kun var tilladt at anlægge skibe og ikke olierigge ved værftet.

De to olierigge, som i årevis har ligget til og forstyrret blikket, blev begge fjernet for nogle måneder tilbage.

Nogle af de fjernede skibe er blevet ophugget og solgt, mens andre var i en så forfalden tilstand, at de måtte tages til land og skrottes.

Deltag i diskussionen

Den danske klub på Malta