Ældre borgere i St. Julian’s frygter at forlade hjemmet på grund af el-løbehjul

Ældre borgere i St. Julian’s frygter at forlade hjemmet på grund af el-løbehjul
Billede fra pixabay

Forladte el-løbehjul fylder fortovene i St. Julian’s, og det gør de ældre borgere bange for at forlade deres hjem. 

På Malta må el-løbehjul parkeres på fortove, promenader, gangstier og i fodgængerzoner, så længe de ikke forhindrer den frie afvikling af fodgængertrafikken eller begrænser bevægelseshæmmedes brug af de pågældende steder.

De ældre borgere klager også over hastigheden som rytterne kører med, og at ulykker med el-løbehjulene sker regelmæssigt. Hastighedsgrænsen er sat til 10 km/t på promenader og 20 km/t på veje. 

Mange af rytterne følger ikke vejreglerne, og det er et resultat af manglende håndhævelse fra myndighedernes side.

I Danmark skal man følge de færdselsregler, der også gælder for cykler, hvis man kører på el-løbehjul. Man må ikke køre på fortovet, i fodgængerfelter eller på gangstier og fra januar 2022 blev det et krav, at man skal køre med cykelhjelm også.

Deltag i diskussionen

Den danske klub på Malta