Forældet lov tvang kvinde til at inkludere eksmands navn

En dom gør nu at mænd skal angive deres ægteskabelige status i notarialhandlinger, et krav der indtil nu kun blev pålagt kvinder.

Lovændringen sker fordi at en maltesisk kvinde Marie Therese Cuschieri påbegyndte en retssag i 2017, som hun nu har vundet.

Kvinden indbagte sagen for domstolene, da hun skulle anføre navnet på hende eksmand i forbindelse med et salg af sin bolig, på trods af at hun var skilt.

Kravet om at en kvindens civilstand skulle anføres på det notarielle dokument, var ikke i overensstemmelse med den maltesiske forfatningen samt den europæiske menneskerettighedskonvention, der vedrører retten til privatliv og familieliv samt forbud mod forskelsbehandling.

Retten erklærede, at kvindens ret til privatliv og familieliv var blevet krænket.

Det offentlige notarregister planlægger nu at muliggøre søgninger på enkeltpersoner gennem brug af ID-numre i stedet for gennem civil status.

Deltag i diskussionen

Den danske klub på Malta