Malta bryder EU regler omkring bilregistreringsafgift

Malta bryder EU regler omkring bilregistreringsafgift

Europa-Kommissionen har i tordags annonceret, at de indleder en retssag mod Malta for diskriminerende regler om registrering af biler og andre motorkøretøjer importeret fra EU.

Maltas er uenig kommissionens betragten hvorfor sagen derfor blive indbragt for Den Europæiske Unions Domstol.

Ifølge de maltesiske afgiftsregler, beskattes biler der er registreret efter 2009 og importeret fra andre EU-lande, højere end tilsvarende biler, der er registreret i Malta før den dato.

Reglerne blev indført af Maltas regering i 2008 i et forsøg på at beskytte lokale bilimportvirksomheder mod billigere brugtimport fra EU.

I følge Den Europæiske Unions artikel 110, må ingen medlemsstat direkte eller indirekte pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter af nogen art.

Deltag i diskussionen

Den danske klub på Malta