Ventetid på skilsmisse reduceres fra 4 år til 6 måneder

Ventetid på skilsmisse reduceres fra 4 år til 6 måneder
Billede fra Pixabay

Ifølge et nyt lovforslag fra den maltesiske regering, skal tiden det tager for at få en skilsmisse, skæres ned til seks måneder hvis anmodningen er fælles og et år hvis kun den ene part anmoder.

Hvis der opnås flertal i parlamentet, vil det reducere den nuværende periode på mindst fire år, der blev indført ved en tidligere folkeafstemning om emnet.

Hvor parterne allerede er juridisk adskilt ved en domstolsafgørelse eller en kontrakt, skal der ikke være nogen ventetid for en person at kunne anmode om skilsmisse.

Hvis der imidlertid ikke findes et sådant dokument, og i tilfælde hvor parterne kun de facto er adskilt, og anmodningen om skilsmisse fremsættes af begge parter sammen, skal de have boet adskilt i mindst seks måneder i de sidste 12 måneder.

Hvis anmodningen indgives af den ene part mod den anden, på datoen for skilsmissesagens begyndelse, skal parret leve adskilt i mindst et år ud af de foregående to år.

Lovforslaget blev fremlagt i parlamentet onsdag og offentliggjort torsdag. Det forventes at lovforslaget bliver besluttet og gennemført snarest.

Deltag i diskussionen

Den danske klub på Malta